தை முதல் நாள் பெரும் பொங்கல் அல்லது சூரிய பொங்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது சூரிய வழிபாட்டுக்குரிய நாளாகும்.

16-1 -2023 திங்கள்கிழமையன்று  காலை 8.00 மணிக்குமேல் 9.00 மணிக்குள்