ஜோதிட சேவைகள்

ஜோதிட சேவைகள்

அனைத்து வாசகர்களுக்கும் வணக்கம்

ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட சேவைகளை அனைத்து வாசகர்களும் குறைந்த கட்டணத்தில் பெறுவதற்கு நமது இணையதளம் வழிஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கின்றது. ஆகையால் அனைத்து வாசகர்களும் இந்த குறைந்த கட்டணத்தை பயன்படுத்தி தங்களுக்கு தேவையான சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஜோதிட சேவைகள்

ஜோதிட ஆலோசனைகளை தொலைபேசி மூலம் பெற -Rs.201/-

முழு ஜாதகம் PDF-ல் பெறுவதற்கு-RS.99/- 

திருமண பொருத்தம் PDF வடிவில் பெற -Rs.59/-

ACCOUNT NUMBER -100 0747 6057

NAME -SIVA SINGURAJA

BANK NAME -IDFC FIRST

IFSC CODE -IDFB0080101