ஒரு பக்க ஜாதகம் கணித்தல் |Creating Horoscope pdf

மேற்கண்ட படிவத்தை பூர்த்தி செய்த நபர்கள் கீழே உள்ள Pay Now Link கிளிக் செய்து தொகையை செலுத்தவும். தொகையை செலுத்தியவுடன் ஜாதகரின் ஒரு பக்க ஜாதக PDF 1 நாட்களுக்குள் உங்களுடைய Whatsapp எண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

Single Page PDF Sample